Search form

Ex 8

1Kixye li Qaawa' re laj Moisés: “Ayu rik'in laj Parahón chi xyeeb'al re: «Jo'ka'in naxye li Qaawa': Kanab'eb' chi elk lintenamit re naq tinxloq'oni. 2Wi ink'a' taakanab'eb' chi elk, tinrahob'tesi rik'in amoch chixjunil laatenamit.a 3B'ulb'utq li nima' chi amoch: te'taqe'q chaq ut tule'okje'q sa' laawochoch, sa' laawarib'aal ut sa' laach'aat, sa'atqeb' li rochoch eb' laj tenq' aawe ut sa'atqeb' li rochoch laatenamit, sa'atqeb' laa'oorn ut k'uuleb'aal tzekemq. 4Talaje'pisk'o'q li amoch sa' aab'een, sa' xb'eeneb' laatenamit ut sa' xb'eeneb' laj k'anjel chawu»”.

5Ut li Qaawa' kixye ajwi' re laj Moisés: “Taaye re laj Aharón: «Ye' laawuq' rik'in laaxuq' sa' xb'eeneb' li nima', li b'ekb'il roqha' ut eb' li kaq'nab', re naq che'taqe'q chaq li amoch sa' xb'een li tenamit Ejiipt»”.

6Laj Aharón kixye' li ruq' sa' xb'eeneb' li ha' re Ejiipt: ke'taqe'k chaq li amoch ut ke'xnujob'resi li tenamit Ejiipt. 7Ab'an eb' laj q'e jo'kan ajwi' ke'xb'aanu rik'in li xna'leb'eb', ut ke'xk'e chi taqe'k eb' li amoch sa' xb'een li tenamit Ejiipt.

8Toja' naq laj Parahón kixb'oqeb' laj Moisés ut laj Aharón ut kixye: “Chetz'aama chiru li Qaawa' naq chirisiheb' li amoch wik'in ut rik'in lintenamit, ut laa'in teb'inkanab' chi elk laatenamit re naq toxe'mayejaq chaq chiru li Qaawa'”, chan. 9Kichaq'ok laj Moisés ut kixye re laj Parahón: “Nintz'aama usilal chawu, taaye we jo'q'e tento tintijoq chawix, chirixeb' laj k'anjel chawu ut laatenamit, re naq te'elq li amoch aawik'in ut sa'eb' laawochoch, ut ka'ajwi' sa' li nima' te'kanaaq”.

10“Wulaj”, chan laj Parahón naq kichaq'ok. Kixye laj Moisés: “Taa'uxq jo' laawaatin, re naq taanaw naq maajun kama' li Qaawa' li qaYos. 11Eb' li amoch te'elq aawik'in, sa'eb' laawochoch, rik'ineb' laj k'anjel chawu ut sa' laatenamit, ut ka'aj chik sa' li nima' te'kanaaq”.

12Naq ke'elk laj Moisés ut laj Aharón rik'in laj Parahón, ki'aatinak laj Moisés rik'in li Qaawa' chirixeb' li amoch li yookeb' chi rahob'tesink re laj Parahón. 13Ut li Qaawa' kixb'aanu li kixtz'aama laj Moisés: kilaje'kamk li amoch sa'atqeb' li ochoch, li neb'aal ut k'aleb'aal. 14Eb' li tenamit kilaje'xtuub' chixjunileb' li amoch, yookeb' chi chuho'k sa' li tenamit. 15Ab'an naq laj Parahón kiril naq ak xnume'k li rahilal, kixkawub'resi xch'ool ut ink'a' kirab'iheb' laj Moisés ut laj Aharón, kama' yeeb'il chaq xb'aan li Qaawa'.

Li rox xnimal rahilal: eb' li k'iila suq

16Kixye li Qaawa' re laj Moisés: “Taaye re laj Aharón: «Ye' laaxuq' ut taasak' li pojtz' sa' xb'een li ch'och', ut a'an taasutq'iiq chi suqil sa' xsutam Ejiipt»”. 17Ut jo'kan ke'xb'aanu: laj Aharón kixye' li ruq' rik'in li xxuq', kixsak' li pojtz' sa' xb'een li ch'och', ut kilaje'wank suq chirixeb' li winq ut eb' li xul. Chixjunil li pojtz' sa' xb'een li ch'och' kisutq'iik chi suqil sa' xsutam Ejiipt.

18Jo'kan ajwi' ke'xyal eb' laj q'e rik'in li xna'leb'eb' re naq te'elq li suq, ab'an ink'a' ke'ruuk: neke'woye'k li winq ut eb' li xul xb'aaneb' li suq. 19Toja' naq eb' laj q'e ke'xye re laj Parahón: “A'an a'in li ru'uj ruq' li Yos!”, chankeb'. Ab'an kikawuuk xch'ool laj Parahón ut ink'a' kirab'iheb', kama' yeeb'il chaq xb'aan li Qaawa'.

Li xka xnimal rahilal: eb' li k'iila kas

20Kixye li Qaawa' re laj Moisés: “Waklin toj eq'la chi us, ayu rik'in laj Parahón naq a'an taaxik chire li nima', ut taaye re: «Jo'ka'in naxye li Qaawa': Kanab'eb' chi elk lintenamit re naq tine'xloq'oni. 21Wi ink'a' taakanab'eb' chi elk lintenamit, k'e reetal naq tintaqlaheb' chaq li kas sa' aab'een, sa' xb'eeneb' laj k'anjel chawu, laatenamit ut eb' laawochoch: talaje'nujaq chi kas li rochocheb' laj Ejiipt ut li ch'och' b'arwi' wankeb'. 22Ab'an sa' li kutan a'an ink'a' tintaqlaheb' li kas sa' xsutam Gosen b'arwi' wankeb' lintenamit: aran maajun junaq kas taawanq. Jo'kan taanaw naq laa'in li Qaawa' wankin sa' li tenamit a'in. 23Tiitookeb' ru inb'aan lintenamit chiruheb' laawe. Li sachb'ach'oolej a'in taak'ulmanq wulaj»”.

24Ut jo'kan kixb'aanu li Qaawa': neke'woyoynak li k'iila kas sa' rochoch laj Parahón ut sa' rochocheb' laj k'anjel chiru, sa' xsutam Ejiipt. Ra kixk'ul chixjunil li na'ajej xb'aaneb' li kas.

25Toja' naq laj Parahón kixb'oqeb' laj Moisés ut laj Aharón ut kixye reheb': “Ayuqex, mayejanqex chiru leeYos, ab'an mayejanqex sa' li tenamit a'in”. 26Kichaq'ok laj Moisés ut kixye: “Ink'a' us naq tqab'aanu chi jo'kan xb'aan naq li mayej naqayeechi'i re li Qaawa' li qaYos a'an tz'eqb'eetal cho'q reheb' laj Ejiipt. Ma ink'a' tab'i' toohex'kut chi pek eb' laj Ejiipt wi arin chiruheb' tqayeechi'i cho'q qamayej li k'aru neke'xtz'eqtaana? 27Jo'kan naq toob'eeq sa' li chaqich'och' chiru oxib' kutan ut aran toomayejaq chiru li Qaawa' li qaYos, jo' taqlanb'ilo wi' xb'aan”.

28Laj Parahón kixsumeheb': “Texinkanab' chi xik re naq texmayejaq chaq sa' li chaqich'och' chiru li Qaawa' leeYos; ab'an ink'a' jwal najt texxik. Ut chextijoq chaq chiwix”, chan. 29Kixye laj Moisés: “Ka'ajwi' tin'elq, tin'elajinq chiru li Qaawa', ut wulaj eb' li kas te'najto'q aawik'in, rik'ineb' laj k'anjel chawu ut laatenamit. Ab'anan moohaab'alaq'i chik, at Parahón, maarameb' chiru li tenamit chi xik chi mayejak chiru li Qaawa'”, chan laj Moisés.

30Ki'elk laj Moisés rik'in laj Parahón ut ki'elajink re li Qaawa'. 31Ut li Qaawa' kixb'aanu li k'aru kixtz'aama laj Moisés: kirisiheb' li kas rik'in laj Parahón, rik'ineb' laj k'anjel chiru ut sa'atqeb' li xtenamit: maajun chik kikanaak. 32Ab'anan jun sut chik laj Parahón kixkawub'resi xch'ool ut ink'a' kixkanab'eb' chi elk laj Israel.