Search form

Gn 15

Li xyeechi'om li Qaawa' ut li xSumwank rik'in laj Abrán

1Naq ak xk'ulmank chixjunil a'in, ki'aatinaak laj Abrán xb'aan li Qaawa' sa' moy u chi jo'ka'in: “Matxiwak, Abrán: laa'in laj kolol aawe. Q'axal nimaq laaq'ajkamunkil”, chan li Yos. 2Kichaq'ok laj Abrán ut kixye: “At inQaawa', k'a' aj e li taasi we, wi tinkamq chi maajun walal ink'ajol, ut laj Elieser aj Damaask taareechani li k'a'aq ru we?”.

3Kixye ajwi' laj Abrán: “Maajun li walal xak'e we ut yal jun inmoos taa'eechaninq re linjunkab'lal”. 4Ab'an li Qaawa' kixye re chi jo'ka'in: “Moko a'an ta taa'eechaninq re, a' b'an li tz'aqal aawalal”. 5Ut kirisi laj Abrán chirix kab'l ut kixye re: “Il li choxa ut ajla li chahim, wi tatruuq rajlankileb'. Jo'kanaq xk'ihal eb' laawalal aak'ajol”.a

6Laj Abrán kixpaab' li Qaawa', ut a'an kik'ehe'k sa' ajl cho'q xtiikilal xch'ool.b 7Ut li Yos kixye re: “Laa'in li Qaawa' li kin'isink chaq aawe sa' li tenamit Ur, sa' xteepal Kaldeha, re xk'eeb'al li ch'och' a'in cho'q aana'aj”.

8Kichaq'ok laj Abrán: “At inQaawa', k'aru tinnaw wi' naq tweechani a'an?”, chan. 9Kixye li Qaawa': “K'am chaq jun li ixqiwakax aj oxib' chihab', jun li ixqichib'aat aj oxib' chihab', jun karneer aj oxib' chihab', jun mukuy ut jun ch'ina uut”.

10Laj Abrán kixk'ameb' chaq li xul a'in, kixjacheb' sa' xyi ut kixk'e li junq jachal chiru li junq jachal chik;c a'ut eb' li xik'anel xul ink'a' kixjacheb'. 11Ke'kub'e chaq li so'sol sa' xb'eeneb' li kamenaq xul, ab'an laj Abrán kixxib'esiheb'.

12Naq ok re li saq'e, kikub'eek xwara laj Abrán ut k'ajo' naq kixiwak. 13Toja' naq li Qaawa' kixye re laj Abrán: “Chanawaq naq eb' laawalal aak'ajol te'kanaaq sa' ab'l aj ch'och' jo'aqeb' aj b'eenihom rib'; te'mine'q ru chi xb'aanunkil li kawil k'anjel ut te'rahob'tesiiq chiru jun o'q'ob' (400) chihab'.d 14A'ut laa'in tinraqoq aatin sa' xb'een li tenamit te'k'anjelaq wi' cho'q aj mun; chirix chik a'an te'elq chaq aran chi naab'alaq li xjunkab'laleb'.e 15Ut naq tiixaqat chi us, tatq'ajq tatsutq'iiq sa' tuqtuukilal rik'ineb' laana' laayuwa' ut tatmuqe'q. 16Sa' li xka xteepal riyajileb' laawalal, eb' a'in te'sutq'iiq chaq arin xb'aan naq anaqwan toj maji' xtz'aqlok ru li xk'ihal xmaakeb' laj Amor”, chan li Qaawa'.

17Ut naq ak x'ok li saq'e, k'utaamil sa' li aak'ab' jun nimla xam nab'uquqnak xsib'el, ut jun raq'xam kinume'k sa' xyiheb' li jachb'il xul. 18Sa' li kutan a'an li Qaawa' kixk'ojob' jun Sumwank rik'in laj Abrán: “Xink'e li ch'och' a'in reheb' laawalal aak'ajolf chalen chaq sa' li nima' re Ejiipt toj sa' li nimla nima', a' li Éwfrates. 19A'an xch'och'eb' laj Ken, eb' laj Kenís, eb' laj Kadmón, 20eb' laj Hit, eb' laj Perés, eb' laj Refait, 21eb' laj Amor, eb' laj Kanahán, eb' laj Kirkás ut eb' laj Jebús”.