Search form

Gn 30

1Naq lix Rakel kixk'e reetal naq maajun xk'uula'al kiwank rik'in laj Jakob, kixkaqali li xchaq'na' ut kixye re li xb'eelom: “K'ehin chi alank malaj tinkamq”. 2Kijosq'o'k laj Jakob rik'in lix Rakel ut kixye re: “Ma juntaq'eetin tab'i' rik'in li Yos li ink'a' xatxk'e chi alank?”, chan. 3Kixye lix Rakel: “Wank aran xBilhá, laj k'anjel chiwu. Wanqat rik'in ut chi'alanq a'an sa' xb'een waq: chi jo'kan te'wanq inkok'al sa' xk'ab'a' a'an”. 4Ut kixk'e lix Bilhá, laj k'anjel chiru, cho'q rixaqil, ut laj Jakob kiwank rik'in. 5Lix Bilhá kikanaak sa' yu'am ut kirala jun xk'uula'al laj Jakob. 6Toja' naq lix Rakel kixye: “Li Yos tiik xch'ool, xb'aan naq xrab'i xyaab' inkux ut xk'e jun ink'uula'al”. Jo'kan naq aj Dan kixk'e cho'q xk'ab'a' li k'uula'al.

7Kisiyank wi' chik lix Bilhá, laj k'anjel chiru lix Rakel, ut kirala xkab' xk'uula'al laj Jakob. 8Ut lix Rakel kixye: “Xqayal qu wochb'een linchaq'na' ut laa'in xinq'ax ru”. Ut aj Neftalí kixk'e cho'q xk'ab'a' li k'uula'al.

9Naq lix Liiy kiril naq ink'a' chik na'alank, kixk'am lix Silpá, laj k'anjel chiru, ut koxk'e cho'q rixaqil laj Jakob. 10Ut lix Silpá, laj k'anjel chiru lix Liiy, kirala jun xk'uula'al laj Jakob. 11Toja' naq kixye lix Liiy: “Us xaq we!”. Ut aj Gad kixk'e cho'q xk'ab'a' li k'uula'al.

12Lix Silpá, laj k'anjel chiru lix Liiy, kirala xkab' xk'uula'al laj Jakob; 13ut kixye lix Liiy: “K'ajo' xsahil inch'ool, xb'aan naq chixjunileb' li ixq: «Us xaq aawe», cha'qeb' we”. Jo'kan naq aj Aser kixk'e cho'q xk'ab'a'.

14Sa' xq'ehil li q'olok koho laj Rubén sa' li xk'al ut kixtaw chaq ixqiq'een, li kixk'am chaq cho'q re lix Liiy li xna'. Naq lix Rakel kiril a'an, kixye re lix Liiy: “B'aanu usilal, k'e we li ixqiq'een li xk'am chaq laayum”. 15Kichaq'ok a'an: “Ma ink'a' tz'aqal cho'q aawe xmaq'b'al linb'eelom? K'a' naq taawaj xmaq'b'al ajwi' li x'ixqiq'een linyum?”, chan. Kixye lix Rakel: “Wi taak'e we li ixqiq'een, laj Jakob taawarq aawik'in chiru li q'oqyink a'in”.

16Naq kisutq'iik chaq laj Jakob sa' xk'aleb'aal ewu, lix Liiy ki'elk chi xk'ulb'al ut kixye re: “Tento tatwarq wik'in xb'aan naq xintojok chawix rik'in li x'ixqiq'een linyum”. Chiru li q'oqyink a'an laj Jakob kiwark rik'in lix Liiy. 17Li Yos kirab'i xtij lix Liiy, li kikanaak sa' yu'am ut kirala ro' xk'uulal'al laj Jakob. 18Toja' naq lix Liiy kixye: “Li Yos xk'e inq'ajkamunkil xb'aan naq xinq'axtesi laj k'anjel chiwu cho'q re linb'eelom”. Ut aj Isakar kixk'e cho'q xk'ab'a'.

19Kisiyank wi' chik lix Liiy ut kirala xwaq xk'uula'al laj Jakob. 20Ut aj Sabulón kixk'e cho'q xk'ab'a', xb'aan naq kixye: “Li Yos xk'e inchaab'il maatan. Anaqwan ch'olch'o naq tinxra linb'eelom, xb'aan naq waqib' li ralal xwank wik'in”.

21Moqon chik kiyo'laak jun xch'ina ixqa'al; ut xDina kixk'e cho'q xk'ab'a'. 22Toja' naq li Yos kixtoq'ob'a ru lix Rakel, kirab'i li xtij ut kixk'e chi alank. 23Kisiyank, kiwank jun xk'uula'al ut kixye: “Li Yos xrisi linxutaan”. 24Ut aj José kixk'e cho'q xk'ab'a', li naraj naxye: “Li Qaawa' chixk'e taxaq we jun chik ink'uula'al”.

Kib'ihomo'k laj Jakob

25Naq kiyo'laak laj José rik'in lix Rakel, laj Jakob kixye re laj Labán: “Kanab'in chi xik sa' lintenamit. 26K'eheb' we li wixaqil ut eb' li walal li xink'anjelak wi' chawu. Xik we; nakanaw chanru xink'anjelak chawu”. 27Laj Labán kixye: “Usilal xintaw aawik'in. Kanaaqat. Q'axal xtoq'ob'aal wu naq xinwank; ab'anan, b'anyox aawe laa'at, li Qaawa' xinxrosob'tesi”. 28Kixye ajwi': “Xaqab' laatojb'al ut laa'in tink'e aawe”. 29Kichaq'ok laj Jakob: “Laa'at nakanaw chanru xink'anjelak chawu ut chanru xk'ihank laaketomq chalen chaq sa' li wokik aawik'in. 30Q'axal b'a'b'ay wank aawe naq maji' nink'ulunk; ab'an anaqwan xk'ihank chik chi yo'oon laajunkab'lal ut li Qaawa' xatrosob'tesi rik'in link'ulunik. Us b'i', jo'q'e tintikib' k'anjelak ajwi' cho'q re linjunkab'al?”, chan. 31Laj Labán kixpatz' re: “Jo'nimal taawaj tink'e aawe?”, chan.

Kichaq'ok laj Jakob ut kixye: “Maajo'nimal taak'e we. Wi taab'aanu we li tinye aawe, tin'ok wi' chik chi rilb'aleb' laaketomq. K'e reetal, 32tinnume'q hoon sa' xyanqeb' chixjunil laaketomq; taawisi chixjunileb' li q'eqi karneer jo'wi' li chib'aat tzipix ut ch'ulak rixeb': a'anaqeb' lintojb'al, 33ut a'an ajwi' reetalil xchaab'ilal linch'ool chiruheb' li kutan chaalel. Naq tatwulaq chi rilb'al lintojb'al, chixjunil li ink'a' tzipix ut ch'ulak rix sa' xyanqeb' li chib'aat ut chixjunil li ink'a' q'eq rix sa' xyanqeb' li karneer, a'anaqeb' reetalil li xwelq'a”. 34Kixye laj Labán: “Us, chi'uxmanq jo' xaye laa'at”, chan.

35Ab'an sa' ajwi' li kutan a'an laj Labán kixjek'eb' li teelom chib'aat li tzipix ut eb' li ch'ulak rixeb', jo'wi' chixjunileb' li ixqi chib'aat tzipix ut eb' li ch'ulak rixeb', chixjunil li wank b'ayaq xsaqal jo' ajwi' li wanqeb' xq'eqal sa' xyanqeb' li karneer, ut kixq'axtesiheb' reheb' li ralal. 36Chirix chik a'an kiwulak sa' jun na'ajej oxib' kutan xnajtil rik'in laj Jakob. A'in kikanaak chi rilb'aleb' li rela' xketomq laj Labán.

37Toja' naq laj Jakob kixsik' xkok' raxche', kixmich'eb' li rix chi raqax toj kik'utunk xsaqaleb' li che', 38ut kixk'e li kok' raxche' sa' xna'aj ruk'leb'aaleb' li ketomq, tz'aqal sa' xka'yab'aal eb' li wakax naq eb' a'in neke'ok chi b'atz'unk ut neke'chalk chi uk'ak. 39Naraj naxye neke'b'atz'unk sa' xka'yab'aal li kok' raxche', ut chi jo'kan eb' li raleb' junes raqax, tzipix malaj ch'ulak li rixeb' naq neke'yo'laak. 40Moqon laj Jakob kixjek' eb' li teelom karneer ut kixk'eheb' rik'ineb' li raqax ut li q'eq rixeb' li wankeb' sa' xyanq li xketomq laj Labán. Chi jo'kan kixch'utub' jun teep xketomq li ink'a' naxjunaji rik'in li re laj Labán. 41Jo'kan ajwi', jar wa neke'b'atz'unk li ketomq ninqeb' xtib'el, laj Jakob naxk'e li kok' che' sa' li uk'leb'aal sa' xka'yab'aaleb', re naq te'ril a'an naq yooqeb' chi b'atz'unk. 42Ab'an naq b'aqeb' xtib'el li ketomq, ink'a' naxk'e li kok' che': chi jo'kan li raleb' li xul b'aqeb' xtib'el ke'kanaak cho'q re laj Labán, ut li kaweb' rib' cho'q re laj Jakob. 43K'ajo' naq kinumtaak xb'ihomal laj Jakob. Q'axal kitamk li xketomq. Kiwank ajwi' naab'al li xkameey, li xb'uur, jo' ajwi' eb' laj k'anjel chiru jo' winq jo' ixq.a