Search form

Gn 40

Laj José kixch'olob' xyaalal wiib' chi matk'

1Chirix chik a'an laj k'ehol uk'a' ut laj yiib'ahom xkaxlan wa li awab'ej re Ejiipt ke'maakob'k chiru laj eechal reheb', li awab'ej re Ejiipt. 2Laj Parahón kijosq'o'k sa' xb'eeneb' li wiib' aj tenq' re, li najolomink reheb' laj k'ehol uk'a' ut li najolomink reheb' laj yiib'ahom kaxlan wa, 3ut kixk'eheb' chi k'aak'aleek sa' tz'alam, sa' rochoch li xb'eenil laj k'aak'alenel, sa' ajwi' li na'ajej wan wi' laj José. 4Li nataqlank sa' xb'eeneb' laj k'aak'alenel kixq'axtesiheb' sa' ruq' laj José re naq taarileb', ut najt ke'wank sa' tz'alam.

5Sa' jun q'oqyink ke'matk'ek xkab'ichaleb', jalan jalanq li xmatk' li junjunq ut jalan jalanq ajwi' li xyaalalil: ke'matk'ek laj yiib'ahom xkaxlan wa' li awab'ej re Ejiipt ut laj k'ehol ruk'a', li wankeb' sa' tz'alam. 6Naq kisaqewk, kiwulak laj José rik'ineb' ut koxtaweb' chi raheb' sa' xch'ool. 7Toja' naq kixpatz' reheb': “K'a'ut naq ra sa' eech'ool anaqwan?”, chan reheb'. 8Ke'chaq'ok eb' a'an ut ke'xye: “Xoomatk'ek ut maajun nach'olob'ank xyaalal chiqu”. Kixye laj José reheb': “Ma ink'a' tab'i' re li Yos li xch'olob'ankil xyaalal li matk'? Seeraq'iiq we laa'in”, chan.

9Toja' naq laj jolominel reheb' laj k'ehol uk'a' kixseeraq'i li xmatk' re laj José ut kixye re: “Jo'ka'in xinmatk'ek. Xwank chiwu sa' inmatk' jun toon chi uub', 10ut li jun toon a'an wank oxib' li ruq': ka'ajwi' natuxmek a'an, na'atz'umak ut tikto neke'q'ano'k li ru. 11Ut laa'in wank sa' wuq' li xsek' laj Parahón: xinxokeb' li ru li uub', xinyatz' li xya'al sa' li sek' ut xink'e li sek' sa' ruq' laj Parahón”.

12Kixye laj José: “A'an a'in xyaalalil: li oxib' chi ruq' a'an oxib' kutan. 13Sa' oxib' kutan chik laj Parahón taaraqoq wi' chik aatin sa' aab'een: tatxk'e wi' chik sa' laak'anjel ut laa'at taak'e li sek' sa' ruq' laj Parahón, jo' xab'aanu chaq junxil naq laa'at chaq aj k'ehol ruk'a'. 14Usan wi tinjultiko'q aawe naq us chik wanqat. Chab'aanu usilal: chat-aatinaq chiwix rik'in laj Parahón re naq tinrisi sa' li na'ajej a'in. 15Xb'aan naq yal xine'relq'a chaq sa' xtenamiteb' laj Hebreo, ut chirix a'an maak'a' ajwi' xinb'aanu re ta naq tine'xk'e sa' li jul a'in”.

16Naq li najolomink reheb' laj yiib'ahom kaxlan wa kiril naq chaab'il li xyaalalil li matk', kixye re laj José: “Jo'ka'in xinmatk'ek. Wank oxib' chakach chi saqi kaxlan wa sa' injolom. 17Sa' li chakach li wank taqe'q, wank chixjunil li k'iila paay chi kaxlan wa li naxtzeka laj Parahón, ab'anan eb' li xik'anel xul yookeb' chi xwa'b'al xsa' li chakach li wank sa' linjolom”. 18Toja' naq kichaq'ok laj José: “A'an a'in li xyaalalil. Li oxib' chi chakach a'an oxib' kutan. 19Sa' oxib' kutan chik laj Parahón taaraqoq wi' chik aatin sa' aab'een ut tatxt'uyub' chiru junaq che' ut eb' li xik'anel xul te't'upinq re laatib'el”, chan.

20Sa' rox li kutan laj Parahón kixninq'ehi li xyo'lajik ut kixk'e jun nimla wa'ak cho'q reheb' chixjunil laj k'anjel chiru ut kiraqok wi' chik aatin sa' xb'een laj jolominel reheb' laj k'ehol uk'a' ut sa' xb'een laj jolominel reheb' laj yiib'ahom kaxlan wa, chiruheb' chixjunil laj k'anjel: 21laj jolominel reheb' laj k'ehol uk'a' ki'ok wi' chik sa' xk'anjel ut kixtikib' wi' chik xk'eeb'al li sek' sa' ruq' laj Parahón; 22a'ut laj jolominel reheb' laj yiib'ahom kaxlan wa kit'uyub'aak. Jo' yeeb'il chaq reheb' xb'aan laj José. 23Ab'anan laj jolominel reheb' laj k'ehol uk'a' ink'a' kijultiko'k re laj José ut tik kixtz'eq chirix xch'ool.