Search form

Gn 49

Laj Jakob kirosob'tesiheb' li ralal

1Laj Jakob kixb'oqeb' chaq li ralal ut kixye reheb': “Ch'utub'omaq eerib' ut tinye resil eere li k'aru teek'ul sa'eb' li kutan chaalel.

2“Ex ralal laj Jakob, ch'utub'omaq eerib' ut ab'ihomaq;

ab'ihomaq laj Israel leeyuwa'.

3“At Rubén, xb'eenat li walal,

laa'at linmetz'ew ut xb'een ru linwinqilal;

laa'at li nim xloq'al ut nim xwankil.

4Kama'at li ha' nakatwoqxo'k.

Ab'anan moko laa'ataq ta chik li nim xwankil,

xb'aan naq xat-ok sa' xch'aat laayuwa'

ut xamux linwarib'aal.a

5“Laj Simehón ut laj Leví riitz'ineb' rib';

neke'xyoob' raaxiik' rik'ineb' li xch'iich'.

6Sa' li xmolameb' ink'a' taxaq chat-ok, at waanm;

maajunaji taxaq aawib' sa' li xch'utameb', at inch'ool,

xb'aan naq sa' xjosq'ileb' ke'kamsink poyanamb

ut sa' li xq'etq'etileb' ke'xseti roqeb' li wakax.

7Tz'eqtaananb'ilaq taxaq li xjosq'ileb'

xb'aan naq q'axal nim,

ut tz'eqtaananb'ilaq taxaq li xwaxileb'

xb'aan naq numtajenaq kaw!

Tinjacheb' sa' xyanqeb' laj Jakob

ut tincha'cha'iheb' sa' xyanqeb' laj Israel.

8“Ut laa'at, Judá, te'xnima aawu eb' laawas aawiitz'in:

taak'e laawuq' sa' xb'een xjolomeb' li xik' neke'ilok aawe,

ut eb' li ralal laayuwa' te'xk'utzub' rib' chawu.

9Laj Judá a'an ral li kaqkoj.

Xatsutq'iik chaq aawochb'een laatzak, at walal:

nakatunub' ut nakajilib' aawib' jo' junaq kaqkoj malaj ixqikaqkoj.

Ani taak'ehoq re chi wakliik?c

10Ink'a' taa'isiiq li xuq' rik'in laj Judá,

chi moko li reetalil xwankil taa'elq sa' xyanq li roq,

toj reetal taachalq li tento tixk'ul a'an,

a' li tento taapaab'aaq xb'aaneb' li tenamit.

11A'an li nab'ak'ok re li xch'ina b'uur chiru xtoonal li uub',

ut chiru li xtoonal naxjit' li ral li xb'uur;

naxpuch' sa' b'iin li raq'

ut sa' xkik'el li uub' naxpuch' li xlanb'al rib'.

12Q'eqmoyink xsa' li ru xb'aan li b'iin,

ut saqsaqeb' li ruuch re xb'aan li xya'al xtu' wakax.

13“Laj Sabulón taawanq junqre li palaw,

chireheb' li ninqi jukub'

ut toj Sidón twanq li xnub'ajlil.d

14“Laj Isakar a'an jun b'uur nim xtib'el,

tuntu sa' xna'ajeb' li ketomq.

15Us ta naxk'e reetal naq us li hilank ut chaab'il li ch'och',

ab'anan naxyeechi'i rib' chi iiqank

ut naxk'ul xch'ool li k'anjelak chi kaw.

16“Laj Dan taaraqoq aatin sa' xb'een li xtenamit

kama' junaq sa' xyanqeb' li xteepaleb' laj Israel.

17Laj Dan kama'aq taxaq junaq k'anti' chire b'e,

kama'aq jun kaqwaal sa' ruq' b'e,

li naxtiw roq li kawaay

re naq taat'ane'q chi pak'po li winq.

18“At Qaawa', aawik'in nawoyb'eni li kolb'a ib'!

19“Laj Gad taayale'q rix xb'aaneb' laj elq';

a'ut a'an tixkut rib' chirixeb'.

20“Xiikilaq xk'ihal li xwa laj Aser,

taak'ehoq tzekemq jo' xk'ulub' li awab'ej.

21“Laj Neftalí chanchan jun li kej naxb'eeni rib':

k'ajo' xchaq'al ru eb' li ral.

22“Laj José chanchan junaq xtux li che',

chanchan jun xtux li che' chire li ha':

neke'taqe'k li ruq' chiru li tz'ak.

23Nach'i'ch'i'iik, narahob'tesiik

ut nayale'k rix xb'aaneb' laj simaj,

24ab'an nakanaak chi q'axal kaw li xna' xsimaj laj José

ut numtajenaq nim li xkawilal li ruq'

sa' xk'ab'a' li xNimajwal Yos laj Jakob,

sa' xk'ab'a' laj K'aak'alenel

ut li xSaqoonak laj Israel;

25sa' xk'ab'a' li xYos laayuwa',

xb'aan naq a'an taatenq'anq aawe;

sa' xk'ab'a' li Nimajwal Yos,

xb'aan naq a'an taa'osob'tesinq aawe

rik'in rosob'tesinkil li choxa toj taqe'q,

rik'in rosob'tesinkil li xchamal li palaw

ut rosob'tesinkileb' li ixq li neke'alank ut neke'tu'resink.

26Li rosob'tesihom laayuwa' jwal nim chik

chiru rosob'tesihom eb' li najteril tzuul

jo'wi' chiru xsahojikeb' li junelik b'ool:

a'an chihilanq taxaq sa' xb'een laj José

ut chi xpeekem li sik'b'il ru sa' xyanqeb' li ras!e

27“Laj Benjamín a'an josq' aj xojb':

eq'la naxtiw li naxchap, ut ewu naxjek'i li xtzak”.

28A'aneb' a'in li kab'laju xteepaleb' aj Israel, ut a'an a'in li yeeb'il reheb' xb'aan li xyuwa'eb' naq kirosob'tesiheb': ak re re li rosob'tesinkileb'.

Xkamik laj Jakob

29Chirix chik a'an laj Jakob kixchaq'rab'iheb' li ralal chi jo'ka'in: “Xik we. Tinq'ajq tinsutq'iiq rik'ineb' linkomon. Chineemuqaq wankeb' wi' linxe'toonil yuwa', sa' li ochoch pek li wank sa' xch'och' laj Efrón aj Hit, 30sa' li ochoch pek li wank sa' li na'ajej Makpelá xk'ab'a', sa' xjayal Mambré, sa' xteepal Kanahán, a' li ch'och' kixloq' laj Abrahán rik'in laj Efrón aj Hit cho'q xmuqleb'aal.f 31Aran ke'muqe'k laj Abrahán jo' ajwi' lix Sara li rixaqil.g Aran ke'muqe'k laj Isahakh ut lix Rebeka li rixaqil, ut aran ajwi' koxinmuq lix Liiy laa'in. 32Li ch'och' a'an jo'wi' li ochoch pek li wank chisa' kiloq'mank rik'ineb' laj Hit”.

33Naq kiraqe'k laj Jakob chi xchaq'rab'inkileb' li ralal, kixk'olob' li roq chiru li xch'aat, ki'elk xch'ool ut koxjunaji rib' rik'ineb' li xxe'toonil yuwa'.i