Search form

Lv 22

Aajel ru li santilal re xtzekankil li loq'laj mayej

1Li Qaawa' kiraatina laj Moisés ut kixye re:

2“Ye re laj Aharón ut reheb' li ralal xk'ajol naq tento te'roxloq'i li k'a'aq re ru neke'xmayeja chiwu eb' laj Israel, re naq ink'a' te'xmux linloq'laj k'ab'a'. Laa'in li Qaawa'.

3“Ye reheb' naq, chalen anaqwan ut chi junelik, wi muxb'il ru junaq reheb' leeralal eek'ajol naq taa'ok chi xk'eeb'al li loq'laj mayej neke'xq'axtesi we eb' laj Israel, laj tij a'an tento taa'isiiq chiwu. Laa'in li Qaawa'.

4“Maajun reheb' li ralal xk'ajol laj Aharón taaruuq chi xtzekankil li loq'laj mayej wi wank li yajel saqlep chirix malaj ut naxya'ali rib' li xtz'ejwal, toj b'an tixch'ajob'resi rib'.

“Ani taach'e'oq re k'a'aq re ru muxb'il ru yal sa' xk'ab'a' junaq kamenaq malaj tixch'e' junaq li naxya'ali rib' li xtz'ejwal, 5malaj ani tixmux rib' yal sa' xk'ab'a' xch'e'b'al junaq xul li naxjukuki rib' chiru ch'och' malaj ut junaq winq muxb'il ut naxmux ru li ani nach'e'ok re, 6li winq a'an taakanaaq chi muxb'il ru toj reetal taa'ok li q'oqyink, ut ink'a' taaruuq chi xtzekankil li loq'laj mayej wi ink'a' taa'atinq. 7Sa' rokik li saq'e taakanaaq chi ch'ajob'resinb'il; toja' naq taaruuq chi xtzekankil li santob'resinb'il mayej, xb'aan naq a'an li xtzekemq. 8Moko naru ta tixtzeka xtib'el kamenaq xul malaj ut putz'inb'il xb'aan josq' aj xul, re naq ink'a' tixmux rib' rik'in a'an. Laa'in li Qaawa'.

9“Ye reheb' naq xpaab'aqeb' linchaq'rab'; chi jo'kan ink'a' te'riiqani junaq maak chi moko te'kamq yal sa' xk'ab'a' naq xe'xq'etq'eti rib'eb'. Laa'in li Qaawa', li ninsantob'resink reheb'.

10“Maajun li maawa' xkomoneb' laj tij, naru tixtzeka li loq'laj mayej.

“Maajun rula' laj tij chi moko junaq xtojb'il moos naru tixtzeka li loq'laj mayej.

11“Wi laj tij tixloq' junaq aj mun rik'in xtumin, laj mun a'an naru tixtzeka li loq'laj mayej. Jo'kan ajwi' eb' li yo'lajenaq sa' rochoch laj tij, naru te'xtzeka li k'aru naxtzeka laj tij.

12“Wi li xrab'in laj tij sumsu rik'in junaq winq li maawa' xkomoneb' laj tij, ink'a' naru tixtzeka li mayej nak'eemank reheb' laj tij. 13Ab'an wi a'an junaq xmalka'an malaj ut kanab'anb'il ixq, ut maak'a' ralal xk'ajol ut taasutq'iiq wi' chik sa' rochoch li xyuwa' kama' naq xwank chaq xjunes, naru tixtzeka li naxtzeka li xyuwa'. Ab'an li ani maawa' xkomoneb' laj tij moko naru ta tixtzeka.

14“Wi ani natzekank re li k'a'aq re ru osob'tesinb'il chi moko rajom xch'ool, tento tixk'e reeqaj re laj tij ut tixk'e chik xtz'aqob'. 15Ab'anan eb' laj tij ink'a' te'xk'e chi muxe'k xb'aaneb' laj Israel li loq'laj mayej q'axtesinb'il re li Qaawa', 16chi moko te'xk'e chiriiqani li xmaa'usilaleb' sa' xk'ab'a' xtzekankil li k'a'aq re ru osob'tesinb'il. Laa'in li Qaawa', li ninsantob'resink reheb'”.

Eb' li xul li naru xmayejankil

17Li Qaawa' kiraatina laj Moisés ut kixye re:

18“Aatinan rik'in laj Aharón, rik'ineb' li ralal xk'ajol jo'wi' chixjunileb' laj Israel ut ye reheb': Wi junaq reheb' laj Israel malaj ut aj ab'l tenamit li wanq sa' xyanqeb' tixq'axtesi chiru li Qaawa' junaq k'atb'il xul cho'q mayej, mare yal re xpaab'ankil junaq yeechi'inb'il aatin malaj ut yal x'alajik sa' xch'ool, 19tento tixq'axtesi junaq xul teelom, li maak'a' junaq xyajel re naq k'ulb'ilaq chiru. Naru junaq teelom wakax, junaq karneer malaj ut junaq chib'aat, 20ab'an moko k'ulb'ilaq ta chiru wi li xul wanq xyajel.a

21“Yalaq ani tixq'axtesi junaq mayej chiru li Qaawa' re k'amok ib' sa' usilal, us ta yal re xpaab'ankil junaq yeechi'inb'il aatin malaj ut yal x'alajik sa' xch'ool, tento tixq'axtesi junaq teelom wakax malaj ut karneer li tz'aqal re ru, re naq k'ulb'ilaqeb' chiru li Yos. 22Meeq'axtesi chiru li Qaawa' mutz' aj xul malaj tenelkeb', toqoleb'li roq, malaj xoxeb' rix, li sal li xtz'uumaleb', chi moko teek'e chi k'ate'k cho'q mayej sa' xb'een x'artal li Qaawa'. 23Cho'q mayej li yal taa'alaaq sa' aach'ool xk'eeb'al, truuq taayeechi'i junaq teelom wakax malaj junaq karneer li yeq roq; ab'an wi taayeechi'i a'an re xpaab'ankil junaq yeechi'inb'il aatin, moko taak'ulmanq ta chawu. 24Chi moko naru teeq'axtesi chiru li Qaawa' eb' li xul tiq'ilkeb' xnaq' rit, malaj tenelkeb', kapuneb' malaj ut setb'ileb' xnaq' riteb'.Meeb'aanu a'in sa' leetenamit. 25Chi moko teek'ul chiru junaq aj ab'l tenamit eb' li xul a'in jo' tzekemq cho'q re leeYos, xb'aan naq wankeb' xyajel ut ink'a' te'k'ulmanq eeb'aan”.

26Li Qaawa' kiraatina laj Moisés ut kixye re:

27“Naq taayo'laaq junaq ral li wakax, ral li karneer malaj ut ral chib'aat, tento taakanaaq wuqub'aq kutan chi xk'atq li xna', ab'an chalen sa' xwaqxaq li kutan naru taak'ule'q re naq taak'atmanq cho'q mayej chiru li Qaawa'.

28“Chiru jun chi kutan maakamsi wakax malaj karneer rochb'een li ral.

29“Naq taaq'axtesi junaq aamayej re b'anyoxink chiru li Qaawa', chab'aanuuq re naq k'ulb'ilaq chi chaab'il. 30Jun chik anchal, taatzeka ajwi' sa' li kutan a'an, ut maak'a' taakanab' re li kutan jun chik. Laa'in li Qaawa'.

31“Paab'omaq linchaq'rab' ut k'anjelahomaq ru. Laa'in li Qaawa'.

32“Meemux ru linloq'laj k'ab'a' re naq chi jo'kan santob'resinb'ilaqin sa' xyanqeb' laj Israel. Laa'in li Qaawa', li ninsantob'resink eere laa'ex 33ut laa'in kin'isink chaq eere Ejiipt re naq laa'inaq leeYos. Laa'in li Qaawa'”.