Search form

Lv 27

V. XTZ'AQOB' LI HU (27)

Li k'a'aq re ru q'axtesinb'il re li Yos

1Li Qaawa' kiraatina laj Moisés ut kixye re:

2“Ye a'in reheb' laj Israel: Naq ani traj xtojb'al re li Qaawa' li ak xyeechi'om jo' chanru xaqab'anb'il xtz'aq junaq poyanam, a'an a'in li jo'k'ihal tento xtojb'al: 3cho'q re junaq teelom aj junmay toj oxk'aal chihab' tento xtojb'al lajeeb' roxk'aal chi tumin plaat, jo' chanru neke'b'isok sa' li Loq'laj Na'ajej; 4wi ut junaq ixq, li xtz'aq a'anaq lajeeb' xka'k'aal chi tumin. 5Cho'q reheb' li poyanam wankeb' oob' toj junmay chihab', li xtz'aq a'anaq junmay chi tumin wi a'an winq, ut lajeeb' chi tumin wi ixq. 6Cho'q reheb' li kok'al aj jun po toj oob' chihab', li xtz'aq li teelom a'anaq oob' chi tumin plaat, ut oxib' chi tumin cho'q reheb' li kok' ixqa'al. 7Cho'q reheb' li poyanam ak numenaqeb' oxk'aal chihab', li xtz'aq li winq a'anaq o'laju chi tumin, ut lajeeb' chi tumin cho'q reheb' li ixq. 8Ut wi li poyanam a'an jwal neb'a' ut ink'a' truuq chi xtojb'al li tz'aq xaqab'anb'il, taach'olob'amanq a'in chiru laj tij re naq a'an tixxaqab' chik xtz'aq, jo' chanru tixkuy li xyeechi'ink xtz'aq.

9“Chirixeb' li xul li naru xyeechi'inkil re li Qaawa', chixjunil li xul li taaq'axtesimanq re li Qaawa' taakanaaq chi osob'tesinb'il 10ut ink'a' chik truuq xjalb'al rik'in jalan chik xul, us ta chaab'il us ta ink'a'. Wi ut taajalmanq li xul, li xul ak yeechi'inb'il ut li xul xjalmank wi', te'kanaaq chi osob'tesinb'il xkab'ichaleb'.

11“Wi a'an jun tz'ajnil xul li ink'a' naru xyeechi'inkil re li Qaawa', taak'ame'q li xul rik'in laj tij 12re naq tixxaqab' li xtz'aq, a' yaal naxye xchaab'ilal li xul. Li tz'aq tixxaqab' laj tij tento xk'ulub'ankil, 13ut wi taa'ajmanq xxokb'al wi' chik li xul, tento xk'eeb'al li junqmay chik sa' xb'een o'k'aal li xtz'aq ak xaqab'anb'il.

14“Wi junaq tixq'axtesi li rochoch re li Qaawa', laj tij tixxaqab' xtz'aq, a' yaal naxye xchaab'ilal li ochoch. Ut li tz'aq tixxaqab' laj tij tento xk'ulub'ankil. 15Ab'an wi li xq'axtesi li rochoch re li Qaawa' traj wi' chik reechaninkil, tento tixtoj sa' xb'een xtz'aq li ochoch, junqmay chik ral li o'k'aal sa' xb'een li xtz'aq ak xaqab'anb'il, ut taareechani wi' chik li ochoch.

16“Wi ani tixq'axtesi jun jachalaq li xch'och' re li Qaawa', li xtz'aq li ch'och' taab'irmanq rix a' yaal naxye jo'k'ihal naruuchin li ch'och': lajeeb' roxk'aal chi tumin plaat taatojmanq wi' li oxlaju ro'lajuk'aal (293) meet chi seb'aad. 17Wi a'an tixmayeja li xch'och' sa' xtiklajik xchihab'il li ach'ab'ank, taakanaaq chi xaqxo li xtz'aq jo' yeeb'il; 18ab'an wi tixmayeja naq ak xnume'k chik xchihab'il li ach'ab'ank, laj tij tixb'ir rix jarub' chi tumin plaat tento xk'eeb'al cho'q xtz'aq, ut taajeb'manq li xtz'aq.

19“Wi ut li ani xmayeja xch'och' traj reechaninkil wi' chik, tento tixtoj sa' xb'een li xtz'aq ak xaqab'anb'il: tixk'e junqmay chik ral li o'k'aal sa' xb'een li xtz'aq. 20Ab'an wi ink'a' taareechani wi' chik ut li ch'och' taak'ayimanq re jalan chik poyanam, moko truuq ta chik chi reechaninkil moqon. 21Naq li ch'och' a'an taakanaaq chi maajun aj eechal re sa' li xchihab'il li ach'ab'ank, taaq'axtesimanq cho'q re li Qaawa' cho'q q'axtesinb'il na'ajej, ut laj tij taa'eechaninq re.

22“Wi junaq tixmayeja re li Qaawa' jun loq'b'il ch'och', moko yal xmaatan ta rik'in li xjunkab'al, 23laj tij tixb'ir rix li xtz'aq rochb'een laj eechal re li ch'och' a'an toj sa' li xchihab'il li ach'ab'ank, ut li poyanam a'an tixtoj sa' ajwi' li kutan a'an li xtz'aq li ch'och' ak xaqab'anb'il ut chirix a'an tixmayeja chiru li Qaawa'. 24Sa' xchihab'il li ach'ab'ank, li ch'och' taakanaaq wi' chik cho'q re li ani xk'ayink re, naraj naxye sa' ruq' li ani tz'aqal aj eechal re li ch'och'.

25“Chixjunil li taatojmanq jo' chanru neke'b'isok sa' li Loq'laj Na'ajej.

26“Maajun truuq tixmayeja li xb'een ral li xketomq: a'an ak re li Qaawa', xb'aan naq xb'een aleb'. Us ta junaq ch'ina wakax malaj junaq ch'ina karneer, a'an re li Qaawa'. 27Wi ut a'an jun tz'ajnil xul, li winq a'an taaruuq reechaninkil wi' chik, a' yaal naxye li xtz'aq ak xaqab'anb'il, ut tento ajwi' tixk'e junqmay chik ral li o'k'aal sa' xb'een li tz'aq a'an. Ab'an wi ink'a' taakolmanq rix, taaruuq ajwi' xk'ayinkil a' yaal jo'nimal xtz'aq.

28“Wi junaq tixmayeja b'ayaq li k'aru re cho'q re li Qaawa', a' yaal k'aru, ma poyanam, ma xul malaj ut ch'och' xmaatanihom rik'in li xna' xyuwa', moko truuq ta xk'ayinkil li ak mayejanb'il chi moko truuq xkolb'al rix; chixjunil li ak mayejanb'il, santob'resinb'ilaq ut rehaq li Qaawa'.a 29Ut moko truuq ta ajwi' xkolb'al rix junaq poyanam ak teneb'anb'il kamk sa' xb'een: tento taakamq.

30“Li xlajeetqil li taaruuchin li ch'och', us ta a'an iyaj, us ta a'an ru li che', rehaq li Qaawa' ut q'axtesinb'ilaq re A'an. 31Wi ani traj reechaninkil b'ayaq li xlaajetqil, tento tixk'e ajwi' junqmay chik ral li o'k'aal sa' xb'een li xtz'aq.

32“Li junjunq sa' xlajeetqil li ketomq, a' yaal ma raleb' wakax malaj raleb' karneer, taamayejamanq re li Qaawa'. 33Moko taatiimanq ta ru li chaab'il chi moko li yib'ru, chi moko taajalmanq junaq rik'in jalan chik. Ut wi taajalmanq junaq, li xb'een xul ut li xjalmank wi', mayejanb'ilaqeb' chi xkab'ichaleb'; jo'kan naq moko truuq ta chik xkolb'aleb' rix”.b

34A'aneb' a'in li chaq'rab' kixk'e li Qaawa' re laj Moisés sa' xb'een li tzuul Sinaí cho'q reheb' laj Israel.