Search form

Nm 11

Eb' laj Israel ke'xwech' rix li Yos

1Sa' jun kutan eb' laj Israel ke'ok chi xwech'inkil rix li Qaawa' xb'aan li ch'a'ajkilal wankeb' wi'. Naq kirab'i a'an li Qaawa', k'ajo' naq kichalk xjosq'il ut kixk'at li junqre li na'ajej wankeb' wi'. 2Li tenamit ke'xtz'aama xtenq'ankil chiru laj Moisés, ut a'an ki'aatinak chirixeb' chiru li Qaawa'. Toja' naq kichupk li xam. 3Jo'kan naq li na'ajej a'an Taberá ke'xk'e cho'q xk'ab'a', xb'aan naq aran li xxam li Qaawa' kichalk sa' xb'eeneb'.

4Sa' xyanqeb' laj Israel wankeb' laj ab'l tenamit li junes wa'ak neke'xk'oxla. Toja' naq eb' laj Israel ke'ok chi wech'ink rik'in xyeeb'al: “Ani tawi' tk'ehoq qatib' re tqatzeka? 5K'ajo' naq najultiko'k qe eb' li kar naqatzeka aran Ejiipt, ut eb' li kok' k'um, li ki'il q'een, eb' li seb'ooy ut li anx. 6Ut anaqwan ink'a' chik naqakuy! Maak'a' chik naqil: ka'ajwi' li maná”, chankeb'.

7Li maná chanchan riyajil li kulantr, ut q'an xb'onol chanchan li xq'ol che'. 8Eb' li poyanam neke'xik chi xxokb'al ut neke'xke' malaj yal neke'xteni chiru pek; chirix chik a'an neke'xchiq sa' uk'al, ut wan naq neke'xyiib' xk'ulujeb'. Li xsahil chanchan li wa yiib'anb'il rik'in aseeyt. 9Naq nakub'e chaq li xchu'ke sa' xb'eeneb' li xmuheb'aaleb' laj Israel chiru q'oqyink, nat'ane'k ajwi' li maná.a

10Laj Moisés kirab'iheb' chi yaab'ak li tenamit; nayaab'ak li xjunkab'al li junjunq sa' rokeb'aal li xmuheb'aal. Toja' naq k'ajo' wi' chik naq kijosq'o'k li Qaawa'. Laj Moisés ajwi' ink'a' kiwulak chiru 11ut kixye re li Qaawa': “K'a'ut naq ra nakab'aanu we laa'in aj k'anjel chawu? K'aru linmaak chawu naq xateneb' sa' inb'een rilb'aleb' chixjunil li tenamit a'in? 12Ma laa'in tab'i' xinsiyank re chixjunil li tenamit a'in? Ma laa'in tab'i' xin'alank reheb', re naq taaye we: «K'ameb' aawik'in jo' naq laj ilol k'uula'al naxq'alu li k'uula'al toj natu'uk; k'ameb' aawik'in toj sa' li ch'och' kinyeechi'i sa' jurament reheb' li xna' xyuwa'eb'?». 13B'ar tintaw tib' laa'in re xk'eeb'al reheb' chixjunil li tenamit a'in li yookeb' chi yaab'ak chiwu: «K'e qatib' chiqatzeka», chankeb'. 14Ink'a' chik ninkuy rilb'aleb' chixjunil li tenamit a'in injunes: q'axal ch'a'aj cho'q we. 15Wi jo'kan yooqat we, q'axal us naq taawisi linyu'am, wi yaal naq nikinaara. Chi jo'kan ink'a' chik tin'iloq rahilal jo' li yookin chi xk'ulb'al anaqwan”, chan laj Moisés.

16Ab'anan li Qaawa' kichaq'ok ut kixye re laj Moisés: “Ch'utub'eb' we lajeeb' xkaak'aal (70) xtiixilaleb' laj Israel, eb' li ch'olch'o chawu naq tiixeb' ut aj tz'iib'eb'. K'ameb' chiru li Loq'laj Na'ajej, ut wanqeb' aran aawochb'een. 17Laa'in tinkub'eeq chi aatinak aawik'in aran; tink'e reheb' kach'inaq li musiq'ej wank aawik'in re naq tate'xtenq'a chi rilb'al li tenamit a'in. Chi jo'kan ink'a' wanqat aajunes. 18Taaye ajwi' reheb' li tenamit: Santob'resiiq eerib' xb'aan naq wulaj textzekanq tib'. Xexwab'i chi q'oqonk rik'in xyeeb'al: «Ani taak'ehoq tib' chiqatzeka? Q'axal sa chik naq xoowank aran Ejiipt». Jo'kan naq li Qaawa' tixk'e eetib' re teetzeka. 19Moko yal jun kutan ta, chi moko wiib', oob', lajeeb' malaj junmay kutan textzekanq tib', 20jun po b'an textzekanq tib', toj reetal taa'elq sa' eeru'uj ut teexawa eerib', xb'aan naq xetz'eqtaana li Qaawa' li wank sa' eeyanq ut xexq'oqonk chiru rik'in xyeeb'al: «K'a'ut naq koo'elk chaq Ejiipt?»”.

21Kixye laj Moisés re li Qaawa': “Eb' li tenamit wochb'een, wankeb' lajeek'aal xkab' o'q'ob' mil (600,000), ut laa'at yookat chi xyeeb'al naq taak'eheb' chi tzekank tib' chiru jun po? 22Us ta raj te'kamsiiq chixjunileb' li karneer ut eb' li wakax, ma taatz'aqloq tab'i' reheb'? Us ta raj taach'utub'amanq chixjunileb' li kar wankeb' sa' li palaw, ma taatz'aqloq ta reheb'?”, chan laj Moisés.

23Kichaq'ok li Qaawa' ut kixye re laj Moisés: “Ma nakak'oxla laa'at naq maak'a' inwankil chi xb'aanunkil a'in? Anaqwan taawil ma taa'uxmanq li naxye li waatin malaj ut ink'a'”, chan li Yos.

24Toja' naq ki'elk laj Moisés ut koxye reheb' li tenamit li xyehom li Qaawa'. Chirix chik a'an kixch'utub'eb' li lajeeb' xkaak'aal chi xtiixilaleb' li tenamit ut kixxaqab'eb' chi xsutam li Loq'laj Na'ajej. 25Li Qaawa' kikub'e chaq sa' li choql, kiraatina laj Moisés ut kixk'e reheb' li lajeeb' xkaak'aal chi tiixil winq kach'inatq li musiq'ej wank rik'in laj Moisés. Sa' li honal a'an, naq ki'ok li musiq'ej rik'ineb', ke'xtikib' aatinak jo' propeet; ab'anan ink'a' chik ke'aatinak chi jo'kan moqon.

26Wiib' reheb' li lajeeb' xkaak'aal ink'a' koheb' sa' li Loq'laj Na'ajej, ke'kanaak b'an sa' li xmuheb'aaleb': aj Eldad xk'ab'a' li jun, ut li jun chik aj Medad. Eb' a'an sik'b'ileb' ru winq, ut sa' xb'eeneb' ajwi' a'an kikub'e chaq li musiq'ej ut ke'aatinak jo' propeet. 27Toja' naq jun saaj al koho sa' aanil chi xyeeb'al re laj Moisés: “Laj Eldad ut laj Medad yookeb' chi aatinak jo' propeet sa' xmuheb'aaleb' li tenamit”, chan.

28Toja' naq laj Josué, ralal laj Nun, li chalen toj sa' xsaajilal naxtenq'a laj Moisés, kixye: “At qaawa' Moisés, ram chiruheb' li aatinak”, chan.

29Ab'an laj Moisés kixye re: “Ma xat-ok chinkaqalinkil? Us raj naq chixjunil li xtenamit li Qaawa' te'aatinaq jo' propeet ut te'xk'ul li xMusiq' li Qaawa'!”, chan.

30Toja' naq laj Moisés rochb'eeneb' li xtiixilaleb' laj Israel ke'sutq'iik sa' li xmuheb'aaleb'.

31Li Qaawa' kixtaqla chaq jun kawil iq', li kixk'am chaq naab'aleb' laj tonq' ut kolxtuub'eb' sa' xb'eeneb' li xmuheb'aaleb' laj Israel. K'ajo' li xk'ihaleb' laj tonq' ke'chalk chaq sa' xjayal li palaw! Wankeb' sa' xka'pak'alil li xmuheb'aaleb' jo' najtil neke'b'eek li poyanam chiru jun kutan, ut kaahib' k'utub' xteram ke'wulak. 32Eb' li tenamit ke'xnumsi chixjunil li kutan ut chixjunil li q'oqyink chi chapok tonq'. Li ani ink'a' k'i kixxok, yal lajeeb' b'uuy ajwi' kixxok. Ut ke'xhel li maná chi xsutam li xmuheb'aaleb'.b

33Ab'an, toj wank ajwi' li xtib'el laj tonq' sa' reheb', naq kichalk xjosq'il li Qaawa' sa' xb'een li tenamit ut kixrahob'tesiheb' rik'in jun xnimal rahilal. 34Li na'ajej a'an, Kibrot-Atabá ke'xk'e cho'q xk'ab'a', xb'aan naq aran ke'xmuq li tenamit li junes wa'ak ke'xk'oxla.

35Moqon li tenamit ke'elk aran Kibrot-Atabá, koheb' Jaserot ut aran ke'kanaak.