Search form

Nm 14

Eb' laj Israel ke'xq'etq'eti rib' aran Kadés

(Dt 1,26-46)

1Toja' naq chixjunil li komonil ke'ok chi xjapb'al reheb' ut ke'xnumsi q'oqyink chi yaab'ak. 2Chixjunileb' laj Israel ke'xwech' rix laj Moisés ut laj Aharón, ut ke'xye reheb': “Q'axal us raj xookamk chaq Ejiipt! K'a'ut naq ink'a' xookamk sa' li chaqich'och'? 3K'a'ut naq li Qaawa' xooxk'am chaq sa' li na'ajej a'in? Ma yal re naq tookamq chiru q'esnal ch'iich'? Ma yal re naq eb' li qixqilal ut eb' li qalal qak'ajol te'k'anjelaq chiruheb' li xik' neke'ilok qe? Ma ink'a' raj us naq toosutq'iiq wi' chik Ejiipt?”, chankeb'. 4Ut ke'xyehatq chirib'ileb' rib': “Qasik'aq ru junaq aj k'amol qab'e ut sutq'iiqo wi' chik Ejiipt”, chankeb'.

5Toja' naq laj Moisés ut laj Aharón ke'xhupub' rib' chiru ch'och', chiruheb' chixjunil li xkomonileb' laj Israel. 6Ut laj Josué, ralal laj Nun, rochb'een laj Kaleb, ralal laj Jefuné, (a'aneb' xkomoneb' li ke'wulak chaq chi rilb'al li na'ajej Kanahán) ke'xq'ich li raq'eb' 7ut ke'xye reheb' chixjunil li xkomonileb' laj Israel: “Li ch'och' xqab'eeni ut xo'qil chaq, a'an jwal xq'emal ch'och'. 8Wi li Qaawa' narusila qu, tooxk'am sa' li na'ajej a'an ut tixq'axtesi qe. Xq'emal tz'aqal li ch'och' a'an. 9Jo'kan utan, meeq'etq'eti eerib' chiru li Qaawa',a chi moko chexiwa ru li tenamit a'an, xb'aan naq sa tqaq'ax ruheb'. Maa'ani nakolok reheb', a'ut laa'o wank li Qaawa' qik'in. Mexxiwak b'i'”, chankeb'.

10Toja' naq chixjunil li komonil ke'ok raj chi xteninkileb' chi pek, ab'an li xloq'al li Qaawa' kixk'ut rib' chiruheb' chixjunil laj Israel sa' li Loq'laj Na'ajej. 11Ut li Qaawa' kixye re laj Moisés: “Jo' najtil chik tinkuy lintz'eqtaanankil xb'aaneb' li tenamit a'in? Jo' najtil chik ink'a' tine'xpaab', us ta naab'aleb' li sachb'ach'oolej inb'aanuhom sa' xyanqeb'? 12Tinteneb' raxkamk sa' xb'eeneb' ut ink'a' chik te'reechani li ch'och' kinyeechi'i reheb'. A'ut laa'ataq jun nimla tenamit ut q'axal kawaq aawib' chiruheb' awe'”, chan li Qaawa'.

13Kichaq'ok laj Moisés ut kixye re li Qaawa': “Eb' laj Ejiipt neke'xnaw chik naq laa'at, rik'in laawankilal, kawisiheb' chaq li tenamit a'in sa' xyanqeb'. 14Ut ke'xseeraq'i reheb' li wankeb' Kanahán. At Qaawa', ak neke'xnaw naq laa'at wankat sa' qayanq ut nakak'ut aawib' chiqu. Neke'xnaw naq laa'at, at Qaawa', wankat junelik sa' xb'een li tenamit a'in sa' laachoql; k'amolb'ehat chiruheb' chi kutan sa' li choql, ut chiru li q'oqyink, sa' li xam. 15Wi taasacheb' ru li tenamit a'in jo' tawi' yal junaq winq, eb' li poyanam li xe'rab'i aawesilal te'xye: 16«Li Qaawa' ink'a' xruuk roksinkil li tenamit a'in sa' li ch'och' kixyeechi'i reheb' sa' jurament. Jo'kan naq xkamsiheb' sa' li chaqich'och'», cha'qeb'. 17At Qaawa', k'ut laawankilal anaqwan jo' kaye sa' laawaatin: 18Li Qaawa' jwal timil najosq'o'k ut q'axal nim xchaab'ilal li xch'ool. Naxkuy li maa'usilal ut li q'etq'etil, us ta ink'a' naxkanab'eb' yal chi jo'kan li wankeb' xmaak, naxk'e b'an chi xtojb'al rix xmaak li yuwa'b'ej sa' xb'eeneb' li alal k'ajolb'ej toj sa' li rox ut xka xteepal riyajil li tenamit.b 19Jo'kan utan chakuy xmaakeb' li tenamit a'in jo' chanru xnimal xchaab'ilal laach'ool, jo' xakuy xmaakeb' chalen xe'elk chaq Ejiipt, toj xook'ulunk arin”,c chan laj Moisés.

20Kichaq'ok li Qaawa' ut kixye: “Tinkuyeb' xmaak jo' xaye we. 21Ab'anan, relik chi yaal naq yo'yookin ut linloq'al naxnujob'resi li ruuchich'och', 22tinye aawe naq maajun reheb' li xe'ilok linloq'al ut eb' li xninqal eetalil kinb'aanu aran Ejiipt ut sa' li chaqich'och', a'eb' li xe'yalok wix chiru lajeeb' wa ut ink'a' xe'raj rab'inkil xyaab' linkux, 23te'ril li na'ajej inyeechi'om rik'in jurament reheb' li xna' xyuwa'eb'. Maajun reheb' li xe'tz'eqtaanank we te'ril a'an.d 24A'ut laj Kaleb aj k'anjel chiwu, jalan wi' li xna'leb' chiruheb' a'an, ut xinxpaab' chi tz'aqal re ru. Jo'kan naq taa'ok sa' li na'ajej li xo'ril chaq, ut eb' li ralal xk'ajol te'eechaninq re li ch'och' a'an.e 25(Eb' laj Amalek ut aj Kanahán wankeb' chiru taq'a). Tento naq wulaj texsutq'iiq ut texxik sa' li chaqich'och', sa' xb'ehil li Kaqi Palaw”, chan li Yos.

26Li Qaawa' kiraatina wi' chik laj Moisés ut laj Aharón chi jo'ka'in:

27—Jo' najtil chik tinkuy rab'inkil xwech'b'al wix xb'aan li komonil a'in ink'a' useb' xna'leb'? Laa'in xwab'i naq eb' laj Israel neke'xwech' wix. 28Ye b'i' reheb': «Sa' xk'ab'a' xloq'al linyu'am, tinb'aanu eere jo' chanru xwab'i naq xeye laa'ex, chan li Qaawa'. 29Chixjunileb' li xe'ajlaak chalen aj junmay chihab' ut xe'xwech' wix, te'kamq ut li xch'och'el xsululeb' taakanaaq sa' li chaqich'och' a'in.f 30Relik chi yaal naq maajun taa'ok sa' li na'ajej li kinyeechi'i eere sa' jurament. Ka'ajeb' wi' laj Kaleb, ralal laj Jefuné, ut laj Josué, ralal laj Nun. 31A'ut eb' leeralal eek'ajol, li keye naq te'kamsiiq xb'aaneb' li xik' neke'ilok eere, twoksiheb' aran ut te'xyal xsahil li ch'och' li xetz'eqtaana laa'ex. 32Leech'och'el leesululel taakanaaq sa' li chaqich'och' a'in, 33ut eb' leeralal eek'ajol te'xb'eeni rib' sa' li chaqich'och' chiru ka'k'aal chihab'g ut te'xtoj rix leeq'etq'etil, toj reetal tex'oso'q chejunilex chi junwaakaj sa' li chaqich'och'. 34Chiru ka'k'aal kutan xeyal eeq'e chi xk'eeb'al reetal chanru li tenamit. Chiru ka'k'aal chihab' ajwi' teeriiqani leemaak, junq chihab' te'xtoj rix li junq kutan. Chi jo'kan teenaw k'aru naxk'ul li ani naxq'etq'eti rib' chiwu». 35Laa'in li Qaawa' xin'aatinak. Jo'kan tinb'aanu re chixjunil li komonil a'in yib'ru xna'leb'eb' li xe'xch'utub' rib' chi xwech'b'al wix. Sa' li chaqich'och' a'in maajun tkanaaq: te'kamq chixjunileb', chan li Qaawa'.

36Eb' li winq li ke'taqlaak xb'aan laj Moisés re rilb'al li tenamit ut, sa' li xsutq'ijikeb' chaq, ke'xtakchi'i chixjunil li komonil re aatinak yib'ru chirix li na'ajej jo' ajwi' re xwech'b'al rix laj Moisés, 37ke'kamk chi junpaat chiru li Qaawa'. 38Ab'an laj Josué, ralal laj Nun, ut laj Kaleb, ralal laj Jefuné, ke'kole'k sa' xyanqeb' li ke'wulak chaq chi rilb'al li na'ajej.

39Naq laj Moisés kixye reheb' chixjunileb' laj Israel li xyehom li Qaawa', k'ajo' naq ke'raho'k xch'ool li tenamit! 40Toj eq'la chi us ke'wakliik ut ke'taqe'k toj sa' ru'uj li tzuul; ke'xye: “Wanko arin. Taqe'qo sa' li na'ajej xyeechi'om qe li Qaawa', xb'aan naq xoomaakob'k”, chankeb'.

41Kichaq'ok laj Moisés ut kixye reheb': “K'a'ut naq yookex wi' chik chi xq'etb'al raatin li Qaawa'? A'an moko us ta taa'elq. 42Mextaqe'k, xb'aan naq li Qaawa' moko wank ta sa' eeyanq. Mare anchal texsache'q xb'aaneb' li xik' neke'ilok eere. 43Xb'aan naq eb' laj Amalek ut eb' laj Kanahán wankeb' aran: te'raj yalok eerik'in ut eekamsinkil chi q'esnal ch'iich'. Laa'ex xekanab' li Qaawa', ut A'an moko wank ta chik sa' eeyanq”, chan laj Moisés reheb'.

44Ab'anan eb' a'an ke'kawuuk xch'ool chi taqe'k chiru li tzuul. Ka'ajwi' li Loq'laj Kaax ut laj Moisés ink'a' ke'eek'ank sa' li xmuheb'aaleb'. 45Toja' naq ke'kub'e chaq eb' laj Amalek ut eb' laj Kanahán li wankeb' chaq chi tzuul, ke'xsach ruheb' laj Israel ut ke'raanilasiheb' toj Jormá.