Search form

Nm 20:5

5K'a' aj e naq xooheerisi chaq Ejiipt? Ma yal re qak'amb'al chaq sa' li xiwajel na'ajej a'in? Arin maak'a' nayo'laak, maak'a' iig, maak'a' uub' chi moko pata, ut maak'a' ha' tquk'?”, chankeb'.