Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 10:26

26Kɛ Píta akɛm yí ndu awɔ, bɛ yí amfate, arɛm bɛ, “Mɛ nkwɔ́ nchí chí nkwǎ mbɔ wɔ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index