Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 11:27

27Mpok yɔ, mbɔk barɛmɛ́ kɛpɨ̌ntɨ báfú Yerúsalɛm barɔk Antiɔk.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index