Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 14:10

10Pɔ̌l arɛm nɛ ɛyɔŋ ɛtaŋataŋ bɛ, “Faté tě chak!” Afate kpɛrɛp abho bɛ́kɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index