Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 14:8

Pɔ̌l nɛ Banábas bábú mbɛ́ntí ɛtɔk Lístra

8Mmufú achí nyaka ɛtɔk Lístra. Abhak mbɛ́ntí tɛ nɛbhe ɛni.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index