Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 2:7

7Bábhák maknkay tontó, bábho bɛrɛm bɛ, “Pú bǒbhɛn mankɛm chi bo Galili?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index