Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 20:12

12Básɔt ɛsakámu wu bápɛtnsɛm anywɔ́p nɛ yí mbɨk nɛ bɛyǎ maŋák antɨ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index