Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 21:36

36Bɛyǎ bǒbhɔ báre koŋo yi mándɛm nɔkɔ bɛ, “Wáy ka yi!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index