Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 3:9

9Bo mankɛm abhɛn bachi arɛ bághɔ́ yi ndu ákɔ̀ ambɨti nɔkɔ Mandɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index