Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 4:8

8Ndǔ bɛtaŋ Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ, Píta akɛmɛ bhɔ́ bɛ, “Bě bakɛmɛ́ ɛtɔk nɛ bǒ batí ɛtɔk,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index