Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 5:13

13Yɛ̌ mmu achak kɛchɛm nɛ bhɔ ɛ̌ti bɛcháy, kɛ bo báre chyɛ̀ bhɔ kɛnókó.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index