Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 6:6

6Básɔt bhɔ bɛsí bǒnto Yesu. Bǒnto mánɨkmʉɛt mányáŋa bɔ́ amɔ anti.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index