Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 9:14

14Bǒbatí bachiǎkap Mandɛm báchyɛ́ yí bɛtaŋ, nɛ atwɔ fá chi bɛ́kɛmti bǒbhɛ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index