Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 9:8

8Sɔ̌l afate amɨk, anɛnɛ amɨ́k, kɛ yi kɛkwáy bɛghɔ mbaŋ. Bákɛ́m yi ndu awɔ, baya barɔk ɛtɔk Damáskɔs.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index