Search form

Jɔ̌n 1:6

6Mandɛm atǒ nyaka mmu amɔt anɛ aka nnyɛ́n bɛ Jɔ̌n.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index