Search form

Jɔ̌n 10:17

17Ɛtaya akɔŋ mɛ mbɔnyunɛ nchí chyɛ nɛpɛ́m ɛna bɛ mpɛt mbɔŋ nɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index