Search form

Jɔ̌n 11:5

5Yesu akɔŋ nyaka Matá nɛ bɔ̌mayi María nɛ Lásárɔs tontó.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index