Search form

Jɔ̌n 14:25

25“Ngátí bhe mɛnyɨŋ ɛbhɛn ɛnɛ́ mbʉɛ́t nɛ bhe.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index