Search form

Jɔ̌n 15:3

3Bɛyɔŋ ɛbhɛ́n ngátí bhe bɛ́kʉ bǎchí pɛ́pɛ́p.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index