Search form

Jɔ̌n 16:31

31Yesu akɛmɛ bhɔ bɛ, “Mǎnókó nɛ́nɛ?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index