Search form

Jɔ̌n 18:24

24Afɔ̌ kɛ Ánas átó Yesu nɛ ngɛm amɔ ntá Káyfas, mǔngo bachiǎkap.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index