Search form

Jɔ̌n 18:27

27Píta apɛt ataŋa. Tɛ́mté wu, nnɛ́m nkɔk akók kɔkɔrɔ́kɔ̌ɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index