Search form

Jɔ̌n 19:1

1Páílet achyɛ yɛ ɛyɔŋ bɛ mánsɔ́t Yesu mandɛn nɛ ɛ́kpá.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index