Search form

Jɔ̌n 19:22

22Páílet akɛmɛ bɛ, “Ɛnyɨŋ ɛnɛ nsɨ́ŋɨ́ nnáŋ nsɨŋ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index