Search form

Jɔ̌n 20:28

28Tɔmás akɛmɛ yí bɛ, “Acha nɛ Mandɛm awa!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index