Search form

Jɔ̌n 3:24

24Bábhɨ́kɨ́ re kɛm nyaka Jɔ̌n mamfyɛ ɛkɛrɛ́kɛnɔŋ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index