Search form

Jɔ̌n 3:9

9Nikɔdɛ́mɔs abhɛ́p yi bɛ, “Ɛyɔ ɛkway bɛ́fàkari ná?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index