Search form

Jɔ̌n 4:44

44Yímbɔŋ arɛm nyaka bɛ, “Bápú chyɛ ndɛmɛkɛpɨ̌ntɨ kɛnókó amɛm ɛtɔk ɛyi.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index