Search form

Jɔ̌n 6:18

18Mbʉ́ɛ́p ataŋataŋ abho mɛnu. Ɛkʉ bɛtaŋtí mpɛ́rɛ́nyɛn ɛya anyɛ́n.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index