Search form

Jɔ̌n 6:48

48Mɛ kɛ nchí nɛnyíɛ́ ɛnɛ́n nɛ́chyɛ̀ nɛpɛ́m.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index