Search form

Jɔ̌n 7:53

53Yɛ̌ntɨkɨ mmu árɔ́ yɛ, agurɛ ɛkɛt ɛyi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index