Search form

Jɔ̌n 9:36

36Yi akɛmɛ Yesu bɛ, “Ɛta, mmu wu chi agha? Ghatí mɛ, bɛ nnókó yi.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index