Search form

Jɔ̌n 9:9

9Mbɔk bho bárɛ́ rɛm bɛ, “Chí yi.” Báchák bɛ, “Ǎe, kɛ achí mbɔ yi,” kɛ yímbɔŋ arɛm bɛ, “Chí mɛ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index