Search form

Lúkas 1:10

10Mpok ákwáy nɔkɔ, bo bachɛm nɛfí ɛkɛrákap Mandɛm. Báre nɨkmʉɛt ɛnɛ́ Sakaría achi amɛm ásɔ̀ŋ ɛnyɨŋ ɛrɨ́tí ɛriɛp ɛyɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index