Search form

Lúkas 1:12

12Mpok Sakaría ághɔ́ yi achayti, bɛcháy bɛ́kɛ́m yi tontó.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index