Search form

Lúkas 1:18

18Kɛ Sakaría abhɛ́p ángɛl bɛ, “Chɔŋ ndɨ́ŋɨ́ bɛ́ anɛ́ ndak achí tɛtɛp ná. Mɛ nɛ ngɔrɛ́ wa sɛ́kɔk tontó.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index