Search form

Lúkas 1:40

40Áchwɔ́bhɛ́ nɔ́kɔ́ arɛ́, arɔk achwe ɛkɛt Sakaría, akaka Ɛlísabɛt;

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index