Search form

Lúkas 1:47

47Ɛfóŋó ɛya ɛ́ŋàk ɛ̌ti Mandɛm Mpɛmɛ wa.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index