Search form

Lúkas 11:12

12Yɛ̌ chí nɛchǐ-nkɔk kɛ̌ mmɔ́ abhɛp wɔ, ɔ̌chyɛ yi ngá-nɛghay?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index