Search form

Lúkas 13:12

12Yesu ághɔ́ nɔ́kɔ́ yi, abhɨŋɨ yí arɛm bɛ, “Mmá, nɛme ɛnɛ nɛ́may.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index