Search form

Lúkas 14:2

2Mǔfú abhak bɛsí Yesu anɛ ábhɔ́ŋɔ́ nɛmě afɛmntay.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index